Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia i korzystania z nowej listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.

Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Jest współtworzona przez producentów. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wymagana jest rejestracja przez producenta lub inny podmiot posiadający upoważnienie producenta do zgłoszenia materiału/urządzenia na listę.
Zgłoszone urządzenia/materiały, po weryfikacji, zostaną umieszczone na liście.

Lista będzie zapełniała się sukcesywnie, w miarę wpływających zgłoszeń.

WYSZUKAJ
PRODUKT
DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ
DODAJ
URZĄDZENIE / MATERIAŁ
DO WYKAZU

Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Odnośnik do strony IOŚ - PIB
Odnośnik do strony NFOŚiGW
Odnośnik do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Odnośnik do strony 17funduszy.pl
UWAGA
  • baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie lub materiał spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez producenta do przedmiotowej bazy, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia/materiału we wniosku o dofinansowanie (beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze);
  • w przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – muszą one spełniać wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowanie (np. uchwały antysmogowe województw);
  • strona nie zawiera cen poszczególnych urządzeń/materiałów. IOŚ-PIB i NFOŚiGW nie narzucają, ani nie polecają korzystania z urządzeń/materiałów określonych wykonawców;
  • baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowane są w kolejności losowej.

BENEFICJENCIE – przed wpisaniem modelu urządzenia/materiału do wniosku o dofinansowanie – sprawdź jego cenę na stronie producenta / dystrybutora.
Sfinansowano z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.