LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW


  PROSZĘ WYBRAĆ KATEGORIĘ PRODUKTU

WĘZŁY CIEPLNE


Nazwa producenta

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 43 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 26010 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 43 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 26010 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO C.W.U.


Nazwa producenta

  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


410 - 1910 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C - zastosowanie średniotemperaturowe


4 - 55 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1720 - 28120 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE/POWIETRZE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego


1 - 9.2 kW
  Roczne zużycie energii dla ogrzewania


570 - 3170 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE / KOTŁY OLEJOWE KONDENSACYJNE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna i w reżimie wysokotemperaturowym (60/80°C)


10 - 68.2 kW
  Emisja tlenków azotu NOx


10 - 99 mg/kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Rodzaj kotła

KOTŁY NA WĘGIELKOTŁY NA PELLET DRZEWNYKOTŁY NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH MNIEJSZA LUB RÓWNA 20 mg/m3)


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


0 - 285 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


75 - 88.5 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


110 - 127 
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


79 - 95.5 %
  Cząstki stałe PM10


4 - 20 mg/m3

KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNOKOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH MNIEJSZA LUB RÓWNA 20 mg/m3)


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


0 - 100 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


77 - 84.1 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


109 - 123.5 
  Pojemność wymaganego zbiornika buforowego


300 - 3000 litr
  Cząstki stałe PM10


5 - 20 mg/m3

KOTŁY ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


3 - 27 kW
  Nominalny pobór prądu


8 - 105 A
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


33 - 88 
  Znamionowa moc cieplna kotła


3 - 27 kW
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

INNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


0 - 15 kW
  Nominalny pobór prądu


0 - 39.2 A
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

KOLEKTORY SLONECZNE


Nazwa producenta

  Typ kolektora
  Pole powierzchni czynnej kolektora (apertury)


1.6 - 3.46 m2
  Sprawność optyczna


64 - 85.2 %
  Współczynnik strat ciepła a1


1.6 - 4.89 W/m2K

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA (SWM)


Nazwa producenta

  Sprawność odzysku ciepła z wentylacji


53 - 98 %
  Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)


1 - 17.6 kWh/(m2/rok)
  Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)


4 - 92.8 kWh/(m2/rok)
  Maksymalna wartość natężenia przepływu


20 - 1000 m3/h
  Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA


31 - 65 dB
  Jednostkowy pobór mocy


0 - 6.5 W/(m3/h )
  Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa panelu w warunkach STC


320 - 600 W
  Sprawność modułu STC


18 - 23.3 %
  Współczynnik temperaturowy mocy


-0.41 - -0.29 %/°C
  Powierzchnia panela


1.7 - 2.83 m2
  Typ ogniwa

MATERIAŁY IZOLACYJNE


Nazwa producenta

Nazwa własna produktu

  Rodzaj materiału
  Grubość materiału


1 - 45 cm
  Współczynnik przewodzenia ciepła λ


0 - 1 W/(m x K)

OKNA / DRZWI BALKONOWE / DRZWI TARASOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna / drzwi balkonowych / drzwi tarasowych


0.4 - 1.11 W/(m2 x K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE / BRAMY GARAŻOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi zewnętrznych / bram garażowych


0.5 - 1.3 W/(m2 x K)

PRODUKTY USUNIĘTE Z LISTY I ZAWIESZONE


Nazwa producenta

  Status produktu
  Kategoria produktu
Odnośnik do strony IOŚ - PIB
Odnośnik do strony NFOŚiGW
Odnośnik do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Odnośnik do strony programu Czyste Powietrze