WĘZŁY CIEPLNE


Nazwa producenta

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


4 - 18 kW
  Roczne zużycie energii


2163 - 9210 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


4 - 18 kW
  Roczne zużycie energii


2163 - 9210 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO C.W.U.


Nazwa producenta

  Roczne zużycie energii


679 - 1212 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


6 - 23 kW
  Roczne zużycie energii


3398 - 12017 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE/POWIETRZE


Nazwa producenta

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE / KOTŁY OLEJOWE KONDENSACYJNE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna i w reżimie wysokotemperaturowym (60/80°C)


13.5 - 70.1 kW
  Emisja tlenków azotu NOx


17 - 87 mg/kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Rodzaj kotła

KOTŁY NA WĘGIEL


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna


15 - 70 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


82 - 84 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


82 - 84 
  Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej


15.5 - 72.4 kW
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


87.4 - 88.2 %
  Cząstki stałe PM10


22 - 25 mg/m3
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

KOTŁY NA PELLET DRZEWNY


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


8.3 - 75 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


76 - 85 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


110 - 125.7 
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


82.2 - 94.67 %
  Cząstki stałe PM10


6 - 35 mg/m3

KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO


Nazwa producenta

KOTŁY ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


6 - 27 kW
  Nominalny pobór prądu


9.5 - 43 A
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


36 - 37 
  Znamionowa moc cieplna kotła


6 - 27 kW
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

INNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

KOLEKTORY SLONECZNE


Nazwa producenta

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA (SWM)


Nazwa producenta

MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


Nazwa producenta

  Typ ogniwa

MATERIAŁY IZOLACYJNE


Nazwa producenta

OKNA / DRZWI BALKONOWE / DRZWI TARASOWE


Nazwa producenta

DRZWI ZEWNĘTRZNE / BRAMY GARAŻOWE


Nazwa producenta

IOŚ - PIB
NFOŚiGW
Ministerstwo Klimatu
Czyste Powietrze