AKTUALNOŚCI

  • Szanowni Państwo, w związku ze zmianą Regulaminu Listy ZUM od dnia 14 czerwca 2024r. zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (dostępnym w zakładce DOKUMENTY).
  • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępnym w zakładce DOKUMENTY.

WYSZUKAJ PRODUKT

Po parametrach jakościowych

lub podając identyfikator


INFORMACJE O ZAWIESZONYCH / USUNIĘTYCH Z LISTY ZUM

Urządzenia usunięte i zawieszone.

Wyszukaj produkt

DODAJ URZĄDZENIE /

MATERIAŁ DO WYKAZU

DLA ZGŁASZAJĄCEGO NA LISTĘ

Aby dodać urządzenie lub materiał do Listy ZUM wymagane jest zalogowanie się do systemu.

Rejestracja / Logowanie

Szanowni Państwo, zapraszamy do współtworzenia i korzystania z nowej listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.

Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Jest współtworzona przez producentów. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wymagana jest rejestracja przez producenta lub inny podmiot posiadający upoważnienie producenta do zgłoszenia materiału/urządzenia na listę. Zgłoszone urządzenia/materiały, po weryfikacji, zostaną umieszczone na liście.

Lista będzie zapełniała się sukcesywnie, w miarę wpływających zgłoszeń.

Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Odnośnik do strony IOŚ - PIB
Odnośnik do strony NFOŚiGW
Odnośnik do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Odnośnik do strony 17funduszy.pl
UWAGA
  • w przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – muszą one spełniać wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowanie (np. uchwały antysmogowe województw);
  • strona nie zawiera cen poszczególnych urządzeń/materiałów. IOŚ-PIB i NFOŚiGW nie narzucają, ani nie polecają korzystania z urządzeń/materiałów określonych wykonawców;
  • baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowane są w kolejności losowej.

BENEFICJENCIE – przed wpisaniem modelu urządzenia/materiału do wniosku o dofinansowanie – sprawdź jego cenę na stronie producenta / dystrybutora.
Sfinansowano z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.