LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW


  PROSZĘ WYBRAĆ KATEGORIĘ PRODUKTU

WĘZŁY CIEPLNE


Nazwa producenta

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 43 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 26010 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (DLA TEMPERATURY ZASILANIA 55°C)


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C


3 - 43 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1010 - 26010 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO C.W.U.


Nazwa producenta

  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


430 - 1930 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C - zastosowanie średniotemperaturowe


4 - 55 kW
  Roczne zużycie energii dla temperatury 55°C


1720 - 28120 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE/POWIETRZE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego


1 - 8.5 kW
  Roczne zużycie energii dla ogrzewania


570 - 3070 kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego

KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE / KOTŁY OLEJOWE KONDENSACYJNE


Nazwa producenta

  Znamionowa moc cieplna i w reżimie wysokotemperaturowym (60/80°C)


10 - 68.2 kW
  Emisja tlenków azotu NOx


14 - 87 mg/kWh
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Rodzaj kotła

KOTŁY NA WĘGIELKOTŁY NA PELLET DRZEWNYKOTŁY NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH MNIEJSZA LUB RÓWNA 20 mg/m3)


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


0 - 285 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


75 - 88.5 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


110 - 127 
  Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn


80 - 95.5 %
  Cząstki stałe PM10


4 - 20 mg/m3

KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNOKOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE (EMISYJNOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH MNIEJSZA LUB RÓWNA 20 mg/m3)


Nazwa producenta

  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  Typ kotła
  Znamionowa moc cieplna


0 - 99 kW
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


77 - 82.6 %
  Współczynnik efektywności energetycznej EEI


109 - 121 
  Pojemność wymaganego zbiornika buforowego


300 - 1980 litr
  Cząstki stałe PM10


6 - 20 mg/m3

KOTŁY ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


3 - 27 kW
  Nominalny pobór prądu


8 - 105 A
  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs


33 - 37 
  Znamionowa moc cieplna kotła


3 - 27 kW
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

INNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa urządzenia elektrycznego


0 - 8 kW
  Nominalny pobór prądu


0 - 30.5 A
  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

KOLEKTORY SLONECZNE


Nazwa producenta

  Typ kolektora
  Pole powierzchni czynnej kolektora (apertury)


1.6 - 3.46 m2
  Sprawność optyczna


64 - 85.2 %
  Współczynnik strat ciepła a1


1.6 - 4.89 W/m2K

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA (SWM)


Nazwa producenta

  Sprawność odzysku ciepła z wentylacji


73 - 95 %
  Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)


1 - 17.6 kWh/(m2/rok)
  Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)


4 - 92.8 kWh/(m2/rok)
  Maksymalna wartość natężenia przepływu


20 - 1000 m3/h
  Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA


31 - 56 dB
  Jednostkowy pobór mocy


0 - 0.8 W/(m3/h )
  Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


Nazwa producenta

  Moc znamionowa panelu w warunkach STC


320 - 375 W
  Sprawność modułu STC


18 - 20.3 %
  Współczynnik temperaturowy mocy


-0.41 - -0.35 %/°C
  Powierzchnia panela


1.7 - 1.83 m2
  Typ ogniwa

MATERIAŁY IZOLACYJNE


Nazwa producenta

Nazwa własna produktu

  Rodzaj materiału
  Grubość materiału


1 - 45 cm
  Współczynnik przewodzenia ciepła λ


0.01 - 1 W/(m x K)

OKNA / DRZWI BALKONOWE / DRZWI TARASOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna / drzwi balkonowych / drzwi tarasowych


0.4 - 1.11 W/(m2 x K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE / BRAMY GARAŻOWE


Nazwa producenta

  Współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi zewnętrznych / bram garażowych


0.5 - 1.3 W/(m2 x K)

PRODUKTY WYCOFANE Z LISTY I ZAWIESZONE


Nazwa producenta

  Kategoria produktu
Odnośnik do strony IOŚ - PIB
Odnośnik do strony NFOŚiGW
Odnośnik do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Odnośnik do strony programu Czyste Powietrze